• Jesteśmy grupą profesjonalistów, ponieważ od nastu lat wyznajemy zasadę: "Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci,  
  • nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my." - Henry Ford.  

Wapno - Warszawa

 

Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych

W oparciu o normę PN-S-96011:1998 stabilizacji wapnem poddaje się grunty spoiste, zwięzłe. Mielone wapno palone (CaO) może być stosowane także do stabilizacji, ulepszania gruntów zakwaszonych i o wysokiej wilgotności.

Podczas stabilizacji gruntu wapnem palonym następuje znacznie osuszenie grunt przy wydzielaniu dużej ilości ciepła. Zwiększa się wskaźnik plastyczności gruntu oraz jego nośność.

Każdy 1% wapna palonego zmieszany z gruntem obniża jego wilgotność o min. 1-5%.

wapno

Długoterminowy efekt działania wapna

Reakcja pucolanowa zachodząca pomiędzy wapnem a minerałem i znajdujący mi się w gruncie powoduje stopniowy przyrost jego nośności i wytrzymałości: 

  • Wapno–materiał zawierający wszelkie fizyczne i chemiczne odmiany tlenku wapnia i/lub tlenku magnezu (CaOi MgO) i/lub wodorotlenków (Ca(OH)2i Mg(OH)2)
  • Wapno budowlane –wapno stosowane w budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej.
  • Wapnopalone(Q–odang.Quicklime)–wapno powietrzne składające się głównie z tlenku wapnia i tlenku magnezu, wytwarzane poprzez wyprażanie kamienia wapiennego i  / lub dolomitu.Wapno palone wchodzi w reakcję egzotermiczną z wodą.

wapno

Każdy 1% wapna palonego zmieszany z gruntem obniża jego wilgotność o min. 1-5%.

Oferta Wajakom

 Sammie Coates Womens Jersey