• Jesteśmy grupą profesjonalistów, ponieważ od nastu lat wyznajemy zasadę: "Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci,  
  • nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my." - Henry Ford.  

Popioły - Warszawa

Norma PN-EN 14227-4 [1] wyróżnia 2 grupy popiołów lotnych. Są to popioły krzemianowe (o właściwościach pucolanowych), popioły wapienne (wapniowe) – o właściwościach hydraulicznych.

Popioly krzemieniowe

Popioły mają właściwości wiążące i mogą być stosowane jako samodzielne spoiwo lub jako dodatek do innych spoiw. Jest to związane z obecnością w popiołach aktywnych związków chemicznych, podobnych jakie występują w cemencie.

Popioły stosowane są do stabilizacji gruntów spoistych, przewilgoconych oraz do gruntów o podwyższonej zawartości związków organicznych. Dzięki dodatkom popiołów grunt ma lepszą sztywność w konsekwencji nośność. Wykorzystywane jest to najczęściej w budownictwie komunikacyjnym. Na drogach kolejach zalegają nie zbadane różnorodne grunty spoiste, które bywają zbyt wilgotne. Po użyciu odpowiedniej ilości spoiwa grunty rodzime mogą być użyte do nasypów, wałów przeciwpowodziowych.

Popioly krzemieniowe 

 

popioły warszawa  popiół warszawa

 

popioły warszawa

Oferta Wajakom

 Sammie Coates Womens Jersey