• Jesteśmy grupą profesjonalistów, ponieważ od nastu lat wyznajemy zasadę: "Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci,  
  • nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my." - Henry Ford.  

Cement - Warszawa

Cement w oparciu o normę PN-S-96012:1997 stosowany jest do materiałów spoistych. Stabilizacje cementem robi się na piaskach, pospółkach, żwirach i kruszywach.

Cement Warszawa

Stabilizacja gruntu cementem - polega na rozsypaniu, wymieszaniu i zagęszczeniu gruntu z cementem. Bardzo często w celu uzyskania optymalnej wilgotności dodajemy wody. Wytrzymałość na ściskanie uzyskanej warstwy stabilizowanej po 7 i 28 dniach powinna się mieścić w granicach od 1,5 do 5,0 MPa. 

Mieszanie

„Mix in place” Mieszanie cementu z gruntem - może być wykonane bezpośrednio na drodze, przy użyciu recyklerów gruntowych (stabilizatorów gruntu) . Jest to o tyle wygodne ,że korzystamy z gruntów rodzimych i nie trzeba dowozić materiałów do budowania.

Mieszanie

Ilość cementu niezbędna do uzyskania pożądanych własności podłoża zależy od uziarnienia gruntu i porowatości oraz określonych własności wytrzymałościowych. Dozowanie cementu jest na poziomie od 4% do 8%.

Rozsypywanie

Dzięki zastosowaniu cementu powoduje uzyskanie bardzo wysokich modułów odkształcenia EV2 oraz odpowiednich nośności.

Stabilizacja gruntów niespoistych (lub opcjonalnie mało spoistych o Ip≤10) cementem w oparciu o normę PN-S 96012; (zabieg powoduje trwałe związanie struktury gruntu w kompozyt o wytrzymałości na ściskanie wyrażanej jako wytrzymałość miarodajna od 1,5 do 5,0 MPa, uzyskanie pełnej szczelności podłoża, oraz bardzo wysokich modułów odkształcenia EV2.) 

PN-S-96012:1997 - Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.

 

Rozsypywanie

Oferta Wajakom

 Sammie Coates Womens Jersey